Coaching, hvad er det ?

Coaching udtrykket udviklede sig ved Oxford University i England tilbage i 1830'erne, hvor det blev brugt som slang omkring en type af vejledning, der hjalp de studerende med at bestå eksaminer.
Man kaldte det coaching da man på den tid rejste med hestevogn og man kaldte det at coache.
Skulle eleven feks. fra London til Oxford op til eksamen, kunne man blive "coachet" undervejs.

I årtier forblev udtrykket lokal slang, indtil man i England begyndte at dyrke professionel sport og man ledte efter en titel til den, som hjalp sportsfolk til at forbedre sig. Man lånte navnet "Coach" og opfandt rollen som professionel atletisk træner.
Senere er coachen også blevet brugt i mange andre grene af livet. I vores tid er performance i forretning, skuespil, kommunikation, musik, og livet generelt, blevet en del af coaching arbejdet.

Coaching er defineret på mange måder. Essensen af ​​coaching er: At hjælpe en person med at ændre mønstre, nå de mål de ønsker, og generelt hjælpe dem med at gå i den retning, de ønsker at gå, eller i forløbet finder ud af de vil gå.

Coaching understøtter en person på alle niveauer i at blive den, de vil opnå at være. Coaching opbygger bevidsthed, der styrker valg og fører til forandring.
Coaching låser op for en persons potentiale til at maksimere deres præstationer. Coaching hjælper dem med at lære snarere end at lære dem.

Coaching har traditionelt været forbundet med sport. Hver topatlet har en træner. I de sidste par år er coaching blevet anvendelig på alle områder, i erhvervslivet og i alle aspekter af livet. Nu er det helt normalt, at nogen har en coach, der hjælper dem med at nå deres mål i deres liv og arbejde.

Coachen hjælper klienten med at opnå sin personlige succes og til at producere de resultater, de ønsker i deres personlige og professionelle liv. Coaching sikrer, at klienten kan give sit bedste, lære og udvikle sig på den måde, han ønsker.
Coachen behøver ikke være ekspert inden for deres kunders arbejdsområde.

Det er nyttigt at skelne mellem coaching og lignende aktiviteter.
Terapi arbejder med klienten, der søger lindring fra psykologiske eller fysiske symptomer. Klienten ønsker følelsesmæssig heling og lindring af mental smerte. Terapi beskæftiger sig med klientens mentale sundhed. Coaching beskæftiger sig med klientens mentale vækst. Klientens motiv for at gå ind i terapi eller rådgivning er normalt at komme væk fra smerte eller ubehag snarere end at bevæge sig mod ønskede mål. Coaching er ikke afhjælpende, det er generativt. Både terapi og rådgivning er mere tilbøjelige til at involvere forståelse og arbejde med tidligere erfaring end coaching.

Mentoring er, når en seniorkollega, set som mere kyndig, giver råd og er en rollemodel. Mentoring involverer vidtgående diskussioner, som måske ikke er begrænset til arbejdssammenhæng. En mentor er en støtte med stor professionel erfaring inden for deres klients arbejdsområde. Både mentor og coaching beskæftiger sig primært med præstationer i nutiden og fremtiden.

Rådgivning arbejder med en klient, der føler sig villedt eller utilfreds med deres liv. De søger vejledning og rådgivning. En rådgiver arbejder afhjælpende på en klients problem.

En konsulent leverer ekspertise og løser forretningsproblemer eller udvikler en virksomhed som helhed. En konsulent beskæftiger sig med den overordnede organisation eller specifikke dele af den og ikke enkeltpersoner inden for den. Konsulenter påvirker kun indirekte enkeltpersoner.#coach #coaching #selvudvikling 


0 comments

There are no comments yet. Be the first one to leave a comment!